Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na godzinę na Centymetrów sześciennych na minutę: 1 Litrów na godzinę [l/h] = 16,666 666 666 667 Centymetrów sześciennych na minutę [cm³/min]


Przelicz Litrów na godzinę na Centymetrów sześciennych na minutę