Lumerg -> Lumensekunda

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumerg na Lumensekunda: 1 Lumerg = 0,000 000 1 Lumensekunda [lms]Przelicz Lumerg na Lumensekunda:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ilość światła'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Lumerg'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Lumensekunda [lms]'.