Meganiutonometr -> Kilogram-force-meter

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Meganiutonometr na Kilogram-force-meter: 1 Meganiutonometr [MNm] = 101 971,621 297 79 Kilogram-force-meter [kgfm]Przelicz Meganiutonometr na Kilogram-force-meter:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Meganiutonometr [MNm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram-force-meter [kgfm]'.

Meganiutonometr -> Kilogram-force-meter