Metr słupa wody -> Kilopound per square inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr słupa wody na Kilopound per square inch: 1 Metr słupa wody [mH2O] = 0,001 422 295 230 999 4 Kilopound per square inch [ksi]Przelicz Metr słupa wody na Kilopound per square inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metr słupa wody [mH2O]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilopound per square inch [ksi]'.

Metr słupa wody -> Kilopound per square inch