Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mho na Gigasiemens: 1 Mho [℧] = 0,000 000 001 Gigasiemens [GS]


Przelicz Mho na Gigasiemens