Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 000 000 000 Pikosiemens [pS]
1 000 000 000 Nanosiemens [nS]
1 000 000 Mikrosiemens [µS]
1 000 Milisiemens [mS]
1 Siemens [S]
0,001 Kilosiemens [kS]
1,0×10-6 Megasiemens [MS]
1,0×10-9 Gigasiemens [GS]
1,0×10-12 Terasiemens [TS]
1 A/V
1 1/Ω
1 000 000 000 000 Pikomho [p℧]
1 000 000 000 Nanomho [n℧]
1 000 000 Mikromho [µ℧]
1 000 Milimho [m℧]
1 Mho [℧]
0,001 Kilomho [k℧]
1,0×10-6 Megamho [M℧]
1,0×10-9 Gigamho [G℧]
1,0×10-12 Teramho [T℧]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.