Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mho na Kilosiemens: 1 Mho [℧] = 0,001 Kilosiemens [kS]


Przelicz Mho na Kilosiemens