Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mho na Milimho: 1 Mho [℧] = 1 000 Milimho [m℧]


Przelicz Mho na Milimho