Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrogramów na decylitr na Miligramów na litr: 1 Mikrogramów na decylitr [µg/dl] = 0,01 Miligramów na litr [mg/l]


Przelicz Mikrogramów na decylitr na Miligramów na litr