Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrogrej na J/kg: 1 Mikrogrej [µGy] = 0,000 001 J/kg


Przelicz Mikrogrej na J/kg