Mikrogrej -> Megarad

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrogrej na Megarad: 1 Mikrogrej [µGy] = 0,000 000 000 1 Megarad [Mrd]Przelicz Mikrogrej na Megarad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka pochłonięta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrogrej [µGy]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Megarad [Mrd]'.