Mikrometr słupa rtęci -> Atmosfera techniczna

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrometr słupa rtęci na Atmosfera techniczna: 1 Mikrometr słupa rtęci [µmHg] = 0,000 001 359 510 128 331 3 Atmosfera techniczna [at]Przelicz Mikrometr słupa rtęci na Atmosfera techniczna:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mikrometr słupa rtęci [µmHg]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Atmosfera techniczna [at]'.

Mikrometr słupa rtęci -> Atmosfera techniczna