Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Mikrometr sześcienny [µm³]

=   2,199 692 482 990 9×10-16 Gallon imperial [gal]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.