Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mikrorentgen na Kiloroentgen: 1 Mikrorentgen [µR] = 0,000 000 001 Kiloroentgen [kR]


Przelicz Mikrorentgen na Kiloroentgen