Miles per hour -> Kilometr na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miles per hour na Kilometr na sekundę: 1 Miles per hour [mph] = 0,000 447 04 Kilometr na sekundę [km/s]Przelicz Miles per hour na Kilometr na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miles per hour [mph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilometr na sekundę [km/s]'.