Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milibar na Foot of water column: 1 Milibar [mBar] = 0,033 456 229 215 318 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Milibar na Foot of water column