Miligal -> Przyspieszenie ziemskie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miligal na Przyspieszenie ziemskie: 1 Miligal [mGal] = 0,000 001 019 716 212 977 9 Przyspieszenie ziemskiePrzelicz Miligal na ziemskie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Miligal [mGal]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Przyspieszenie ziemskie'.