Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milimetr słupa wody na Foot of water column: 1 Milimetr słupa wody [mmH2O] = 0,003 280 844 970 525 1 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Milimetr słupa wody na Foot of water column