Milipascal -> Atmosfera techniczna

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milipascal na Atmosfera techniczna: 1 Milipascal [mPa] = 0,000 000 010 197 162 129 779 Atmosfera techniczna [at]Przelicz Milipascal na Atmosfera techniczna:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milipascal [mPa]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Atmosfera techniczna [at]'.

Milipascal -> Atmosfera techniczna