Milisiwert na rocznie -> Jahresgrenzwert (ICRP)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na rocznie na Jahresgrenzwert (ICRP): 1 Milisiwert na rocznie [mSv/y] = 0,05 Jahresgrenzwert (ICRP)Przelicz Milisiwert na rocznie na Jahresgrenzwert (ICRP):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milisiwert na rocznie [mSv/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Jahresgrenzwert (ICRP)'.