Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na rocznie na Jahresgrenzwert (ICRP): 1 Milisiwert na rocznie [mSv/y] = 0,05 Jahresgrenzwert (ICRP)


Przelicz Milisiwert na rocznie na Jahresgrenzwert (ICRP)