Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na sekundę na Jahresgrenzwert (ICRP): 1 Nanosiwert na sekundę [nSv/s] = 1,577 88 Jahresgrenzwert (ICRP)


Przelicz Nanosiwert na sekundę na Jahresgrenzwert (ICRP)