Nanotesla -> Gauss

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanotesla na Gauss: 1 Nanotesla [nT] = 0,000 01 Gauss [G]Przelicz Nanotesla na Gauss:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Indukcja magnetyczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nanotesla [nT]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gauss [G]'.