Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 Pikotesla [pT]
1 Nanotesla [nT]
0,001 Mikrotesla [µT]
1,0×10-6 Militesla [mT]
1,0×10-9 Tesla [T]
1,0×10-12 Kilotesla [kT]
1,0×10-15 Megatesla [MT]
1,0×10-18 Gigatesla [GT]
1,0×10-21 Teratesla [TT]
0,01 Miligauss [mG]
1,0×10-9 Wb/m²
1,0×10-9 Vs/m²
1,0×10-5 Gauss [G]
1 Gamma [γ]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.