Nautical mile - Mila morska -> Statute mile

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nautical mile - Mila morska na Statute mile: 1 Nautical mile - Mila morska = 1,150 779 448 023 5 Statute milePrzelicz Nautical mile - Mila morska na Statute mile:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Długości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nautical mile - Mila morska'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Statute mile'.