Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce fluid imperial na Baryłka (naftowej): 1 Ounce fluid imperial [floz] = 0,000 178 712 786 533 46 Baryłka (naftowej)


Przelicz Ounce fluid imperial na Baryłka (naftowej)