Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic foot na Kilogramów na dezymetr sześcienny: 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³] = 0,001 001 153 961 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]


Przelicz Ounce per cubic foot na Kilogramów na dezymetr sześcienny