Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic inch na Kilogramów na dezymetr sześcienny: 1 Ounce per cubic inch [oz/in³] = 1,729 994 044 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]


Przelicz Ounce per cubic inch na Kilogramów na dezymetr sześcienny