Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Kilogramów na dezymetr sześcienny: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,006 236 023 291 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Kilogramów na dezymetr sześcienny