Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Slug per hour: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,001 942 559 776 687 5 Slug per hour [slug/h]


Przelicz Ounce per hour na Slug per hour