Ounce per second -> Ton (short/US) per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Ton (short/US) per hour: 1 Ounce per second [oz/s] = 0,112 5 Ton (short/US) per hour [tn/h]Przelicz Ounce per second na Ton (short/US) per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per second [oz/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (short/US) per hour [tn/h]'.