Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-inches na Inch-pounds-force: 1 Ounce-inches [ozin] = 0,062 486 265 286 77 Inch-pounds-force [inlb]


Przelicz Ounce-inches na Inch-pounds-force