Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pennyweight na Dram (avoirdupois): 1 Pennyweight [dwt] = 0,4 Dram (avoirdupois)


Przelicz Pennyweight na Dram (avoirdupois)