Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 000 Attometr [am]
1 000 Femtometr [fm]
1 Pikometr [pm]
0,001 Nanometr [nm]
1,0×10-6 Mikrometr [µm]
1,0×10-9 Milimetr [mm]
1,0×10-10 Centymetr [cm]
1,0×10-11 Decymetr [dm]
1,0×10-12 Metr [m]
1,0×10-13 Dekametr [dam]
1,0×10-14 Hektometr [hm]
1,0×10-15 Kilometr [km]
6,666 666 666 666 7×10-16 Metric mile
6,213 711 922 373 3×10-16 Mile (international) - Mila [mi]
6,213 711 922 373 3×10-16 Statute mile
6,213 699 493 769 7×10-16 Mile (US)
6,761 325 219 743 1×10-16 Roman mile
3,937 007 874 015 7×10-8 Mil / Thou
3,937 007 874 015 7×10-11 Inch - Cal [in]
3,280 839 895 013 1×10-12 Foot - Stopa [ft]
4,970 969 537 898 7×10-12 Link
1,988 387 815 159 5×10-13 Rod
1,988 387 815 159 5×10-13 Pole
1,988 387 815 159 5×10-13 Perche
4,374 453 193 350 8×10-12 Quarter
1,093 613 298 337 7×10-12 Yards
4,970 969 537 898 7×10-14 Chain [ch]
4,970 969 537 898 7×10-15 Furlong
8,748 906 386 701 7×10-13 Cubit (british) - Brytyjski cubit
5,468 066 491 688 5×10-13 Fathom [fm]
5,399 568 034 557 2×10-15 Cable length - Kabel
5,399 568 034 557 2×10-16 Nautical mile - Mila morska
5,669 577 049 552 1×10-8 Twip
0,01 Ångström [Å]
9,979 044 007 6 X Unit / Siegbahn
3,240 779 038 947 1×10-29 Parsec [pc]
6,684 587 122 268 4×10-24 Jednostka astronomiczna [AU]
3,335 640 951 981 5×10-21 Sekund świetlny
5,559 401 586 635 9×10-23 Minuty świetlny
9,265 669 311 059 8×10-25 Godzin świetlny
3,860 695 546 274 9×10-26 Dni świetlny
1,057 000 834 024 6×10-28 Rok świetlny

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Pikometr


Pikometr / pm