Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pint dry US na Decymetr sześcienny: 1 Pint dry US = 0,550 610 471 357 5 Decymetr sześcienny [dm³]


Przelicz Pint dry US na Decymetr sześcienny