Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pint liquid US na Decymetr sześcienny: 1 Pint liquid US = 0,473 176 473 Decymetr sześcienny [dm³]


Przelicz Pint liquid US na Decymetr sześcienny