Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per cubic foot na Kilogram na litr: 1 Pound per cubic foot [lb/ft³] = 0,016 018 463 37 Kilogram na litr [kg/l]


Przelicz Pound per cubic foot na Kilogram na litr