Pound per foot second -> Pound-force second per square inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per foot second na Pound-force second per square inch: 1 Pound per foot second = 0,000 215 839 949 109 16 Pound-force second per square inchPrzelicz Pound per foot second na Pound-force second per square inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per foot second'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-force second per square inch'.