Pound per gallon (US fluid) -> Kilogramów na dezymetr sześcienny

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (US fluid) na Kilogramów na dezymetr sześcienny: 1 Pound per gallon (US fluid) = 0,119 826 427 3 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]Przelicz Pound per gallon (US fluid) na Kilogramów na dezymetr sześcienny:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound per gallon (US fluid)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]'.