Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (imperial) na Kilogram na litr: 1 Pound per gallon (imperial) [lb/gal] = 0,099 776 372 66 Kilogram na litr [kg/l]


Przelicz Pound per gallon (imperial) na Kilogram na litr