Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound per gallon (imperial) na Kilogramów na dezymetr sześcienny: 1 Pound per gallon (imperial) [lb/gal] = 0,099 776 372 66 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]


Przelicz Pound per gallon (imperial) na Kilogramów na dezymetr sześcienny