Pound-force second per square inch -> Pa·s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-force second per square inch na Pa·s: 1 Pound-force second per square inch = 6 894,757 Pa·s [Pas]Przelicz Pound-force second per square inch na Pa·s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-force second per square inch'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pa·s [Pas]'.

Pound-force second per square inch -> Pa·s