Pound-force second per square inch -> mPa·s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pound-force second per square inch na mPa·s: 1 Pound-force second per square inch = 6 894 757 mPa·s [mPas]Przelicz Pound-force second per square inch na mPa·s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pound-force second per square inch'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'mPa·s [mPas]'.

Pound-force second per square inch -> mPa·s