Poundal per square foot -> Foot of water column

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poundal per square foot na Foot of water column: 1 Poundal per square foot = 0,000 497 883 558 939 84 Foot of water column [ftH2O]Przelicz Poundal per square foot na Foot of water column:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Poundal per square foot'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot of water column [ftH2O]'.

Poundal per square foot -> Foot of water column