Przyspieszenie ziemskie -> Gal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Przyspieszenie ziemskie na Gal: 1 Przyspieszenie ziemskie = 980,665 GalPrzelicz ziemskie na Gal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Przyspieszenie ziemskie'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gal'.

Przyspieszenie ziemskie -> Gal