Quad -> Terawatogodzina

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Quad na Terawatogodzina: 1 Quad = 293,071 070 172 22 Terawatogodzina [TWh]Przelicz Quad na Terawatogodzina:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Quad'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Terawatogodzina [TWh]'.

Quad -> Terawatogodzina