Quart liquid US -> Bushel dry US

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Quart liquid US na Bushel dry US: 1 Quart liquid US = 0,026 855 218 980 478 Bushel dry USPrzelicz Quart liquid US na Bushel dry US:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Quart liquid US'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Bushel dry US'.

Quart liquid US -> Bushel dry US