Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Quart liquid imperial na Decymetr sześcienny: 1 Quart liquid imperial [qt] = 1,136 522 570 498 7 Decymetr sześcienny [dm³]


Przelicz Quart liquid imperial na Decymetr sześcienny