Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rood na Acre (międzynarodowy): 1 Rood = 0,25 Acre (międzynarodowy)


Przelicz Rood na Acre (międzynarodowy)