Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Rood na Metr kwadratowy: 1 Rood = 1 011,714 105 6 Metr kwadratowy [m²]


Przelicz Rood na Metr kwadratowy