Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Siwert na godzinę na Jahresgrenzwert (ICRP): 1 Siwert na godzinę [Sv/h] = 438 300 Jahresgrenzwert (ICRP)


Przelicz Siwert na godzinę na Jahresgrenzwert (ICRP)